• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

  

ÇALIŞMALARIMIZ
Linkler

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ

7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

 Genel Kurul üyeleri

Ulusal Eğitim Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu 5 Aralık 2015 Cumartesi günü derneğin Genel Merkezi’nde (Necatibey Caddesi No: 13/13) yapıldı. 54 üyenin (delege) katıldığı, 46 üyenin oy kullandığı Genel Kurul, saat 11.00’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı:

1. Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı

2. Başkanlık divanının seçimi

3. Gündemin kabulü

4. Açış konuşması

5. Konukların konuşmaları

6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun aklanması

7. Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetleme Kurulu’nun aklanması

8. Onur Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Onur Kurulu’nun aklanması

9. Genel Yönetim Kurulu’na şube ve temsilcilik açma yetkisinin verilmesi

10. Gelecek dönem bütçe taslağının görüşülmesi

11. Genel Yönetim, Denetleme ve Onur kurullarının seçimi

12. Dilekler ve kapanış

Gündemin görüşülmesi:

1.  Gündemin ilk maddesi gereği, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve son iki yıl içinde yitirilen Dernek üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu, Refik Saydam eşliğinde İstiklâl Marşı okundu.

 

Divan Kurulu

2. 
Nazım Mutlu’nun önerisiyle Divan Başkanlığına Av. Ayhan Sarıhan, üyeliklere Songül Akgül ve Bayram Kutlu oybirliğiyle seçildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği Divan Başkanı kurul gündemini okudu. Delege Cevat Arslan’ın, gündemin 5. maddesinin (Konukların konuşmaları) sona alınması önerisi Genel Kurul’a katılan konuk bulunmadığından oylanmadı. Gündem bu haliyle ve oybirliğiyle kabul edildi.

4.  Dernek Başkanı Nazım Mutlu açış konuşmasını yaptı. İşbaşına gelişinin 13. yılını sürdüren Hükümetin, başından beri eğitimi küresel güçlerin istemleri doğrultusunda biçimlendirme, her alanda tepeden tırnağa kadrolaşma içine girdiğini, 30 Mart 2012’de yasalaştırılan 4+4+4 uygulamasıyla eğitimin temeli bütünüyle din odaklı duruma getirildiğini belirten Mutlu, “Bu iktidar döneminde Cumhuriyet Devrimine, Kurtuluş Savaşımızla aydınlanma devrimimizin öncelikli amaçlarına karşı açıkça savaş ilan edilmiştir. Özellikle eğitim ilkelerimizin temelini oluşturan Öğretim Birliği (3 Mart 1924) yasasının özündeki birleştiriciliğin yerine ayrıştırmayı, bilimselliğin yerine hurafeyi, laikliğin yerine dinciliği, liyakatin yerine yandaşlığı, ulusallığın yerine küresel/liberal piyasacılığı, sanatın yerine inanç odaklı “değerler” dayatmasını eğitim kurumlarımızda aşama aşama uygulamaya geçirme yolunda ciddi bir yol kat edilmiştir. İktidar partisi, Bakanlığın merkez ve taşra örgütlerini, YÖK ve ÖSYM gibi yükseköğretimle ilgili kurumları bütünüyle güdümüne almıştır. MEB de demokratik katılımcılığı, bilimin verilerini, yandaşı ve suç ortağı malum sendika ile dinci vakıf ve dernekler dışında, eğitimde taraf olan kişi ve kurumları bir yana bırakarak otoriter, dayatmacı yöntemlerle çağdışı politikaları yaşama geçirmiştir” dedi. Yaklaşık üç yıldır Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Nabi Avcı’nın, tutum ve davranışlarıyla, politika belirleyen değil, başka makam ve ortamlarda belirlenen politikaların “icracısı” bir memur konumunda olduğunu söyleyen Mutlu, konuşmasında “O kadar ki, bir vakıf yöneticisi olmaktan başka, alanla ilgili hiçbir görevi ve yetkisi olmayan kişi ya da kişilerin milli eğitim müdürleriyle, okul yöneticileriyle toplantılar yapmasını, imam hatip okullarıyla bu okullardaki öğrenci sayılarının artırılması konusunda buyruklar vermesini uzaktan izlemiştir. Nitekim, söz konusu vakıf yöneticisinin imam hatipler için belirlediği sayıya kısa sürede ulaşılmış, iktidarın “gözbebeği” olarak gördüğü bu okullar lehine kayırmacı, öbür okulları üvey evlat sayan politikalar karşısında Avcı, onaylayıcı değilse bile, seyirci kalmıştır”  görüşüne yer verdi. “Temel amaç ‘dindar-kindar gençlik’ olunca, okulların pratik işleyişiyle ilgili birçok sorunun çözümü bir yana, sınavlardan müfredata, ders kitaplarından okul kayıtlarına dek birçok teknik sorun, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri içinden çıkılmaz karmaşayla baş başa bırakmıştır” diyen Mutlu, eğitimizin bugünkü öncelikli sorunlarıyla ilgili şu saptamalarda bulundu: “MEB ile ÖSYM, yıllardır hatasız bir sınav yapamaz duruma gelmiştir. Neredeyse anaokullarına dek bütün eğitim kurumlarında mescit ve cami yapmayı titizlikle önemseyen anlayışa tanıklık ettik. Oysa aynı titizlik, örneğin akademik başarının artışı, nitelikli insan yetiştirme, işsiz bırakılan öğretmen adaylarına iş bulma gibi yaşamsal konularda beklenirdi. Ülke genelinde, ilk ve ortaöğretim okullarının yarısına yakınında ikili öğretim, özellikle büyük kentlerin taşrası niteliğindeki semtlerinde kalabalık sınıflar sorunu çözüme kavuşmuş değildir. 300 bini aşan işsiz öğretmen adayına karşın 60 binin üstünde ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Doğu-Güneydoğu bölgesinde görev yapan meslektaşlarımız can korkusuyla yaşamaktadır. Emeğiyle geçinen bütün kesimler gibi, eğitim çalışanlarının ücretleri de olması gerekenin çok gerisindedir. Uyuşturucu pazarının okulları ciddi biçimde tehdit ettiğine, her bölgedeki öğretmen ve öğrencilerin can güvenliğine ilişkin gelişmeler kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Son iki yıl içinde, iktidar ortağı iki kanat arasında yaşanan kavganın en sıcak alanlarından birinin eğitim bölgesi olduğu anlaşılmıştır. Özel okul ve dershane piyasasında ciddi konuma gelen Cemaat’i tasfiye hareketinin en önemli ayağını dershaneler oluşturmuştur. İktidar, artık içinde barındırmak istemediği bu oluşuma karşı çözüm olarak dershaneleri kapatmayı, kısmen onların yerini alacak “temel lise” uygulamasını, içinde bulunduğumuz öğretim yılı başında yaşama geçirmiştir. Sınavlara hazırlık amacıyla okullarda başlatılan kurslarla ve kimisi temel lise kimisi dershane olarak çalışmalarını sürdüren kuruluşlarda tam bir kargaşa ve belirsizlik vardır. MEB, eski ortağını yok etmeyi amaçlayan iktidarın bir kolu olarak kaş yapayım derken göz çıkaracağı belli olan tehlikeli bir yola girmiş, dershaneciliği okullara taşımıştır. Bu sorun da önümüzdeki yıllarda kamuoyunu en çok uğraştıracak işlerden biridir. Devlet okullarında bu tür karışıklık ve belirsizliğin egemen olması, ne yazık ki özel okulculuğun yolunu genişletmiş, özellikle son iki yıl içinde özel okullarla öğrencilerin genel içindeki oranı yüzde 10’u aşmıştır.

5.  Söz almak isteyen konuk bulunmadığından gündemin 6. maddesine geçildi.

6.  Derneğin son iki yıllık çalışmalarını içeren Çalışma Raporu hazırlanan bir sunum eşliğinde Nazım Mutlu tarafından delegelere sunuldu. Çalışma Raporu’nda özetle aşağıdaki bilgiler yer almıştır:

Toplantılar

Yönetim Kurulu iki yılda alındığı 27’si çeşitli kararların alındığı toplantılar olmak üzere (3 Aralık 2015’e kadar) 40 kez toplanmıştır. Bu toplantıların 17’si Öğretmen Dünyası Yayın Kurulu ile birlikte ortak yapılmıştır.

Tüzük Değişikliği

6. Olağan genel kurul toplantısında yapılan tüzük değişikliği ile ilgili yazışmalar Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ile yapılmış ve gerekli yasal süreç tamamlanmıştır.             

Olağan Genel kurul sonrasında üyelerimize yeni Yönetim Kurulu’nu tanıtan bir yazı ile Genel Kurul Tutanağı, geçen dönemin Çalışma Raporu gönderilmiştir.

Öğretmen Dünyası Yayınını Sürdürüyor

25 Aralık 2013’te yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile derneğimizin aylık yayın organı olan Öğretmen Dünyası’nın sahipliğini ve Genel Yayın Yönetmenliğini Nazım Mutlu’nun, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak Mustafa Pala’nın, Yayın Kurulunda ise bu adlardan başka Birsen Sürmeli, Aydın Karataş, Songül Akgül’ün görev yapması kararlaştırılmıştır. 4 Ocak 2014 tarihinde dergi Yayın Kurulu üyeliğine seçilen Gülser Bektaş, 11 Mart 2015’te işlerinin yoğunluğu nedeniyle ayrılmıştır. 1 Nisan 2015’te Fatma Tazebay dergi yayın kurulu üyeliğine seçilmiştir. 6 Mayıs 2015 tarihinde Serkan Menemen de Öğretmen Dünyası Yayın Kurulu’na girmiştir. Şu an derginin yayın kurulu üye sayısı 7’dir.

Öğretmen Dünyası dergisi zorlanarak da olsa yayınını sürdürmektedir. Maddi sıkıntılardan dolayı derginin Temmuz-Ağustos 2014 sayıları birleştirilmiş, sayfa sayısı 64’ten 80’e çıkarılarak tek sayı olarak basılmıştır.

Şu an dergimizin 30 ilde toplam 53 temsilcisi bulunmaktadır. Toplam 5 ilde 8 kitabevine dergi ulaştırılmaktadır. 2013 yılında dergimiz 34 ilde toplam 63 temsilciye ulaşmaktaydı. İki yıl önce dergimiz 5 ilde toplam 7 kitabevine gitmekteydi.

Dergimizin aylık ortalama satışı 800’dür. Bu rakama Kültür Bakanlığı’nın her ay satın aldığı 100 adet dergi dahildir. Bu satış miktarıyla giderler karşılanamadığı için geçmiş yıllarda da zaman zaman başvurulan yakın çevremizden bağış isteğinde bulunulmuş, 1 Aralık’a dek toplam 19 kişiden 18.703 (onsekizbinyediyüzüç) TL bağış alınmıştır.           

Öğretmen Dünyası Yılın Temsilcisi olarak 2013’te Tekirdağ Temsilcisi Hasan Akarsu, 2014’te Edirne Temsilcisi Hasan Ateş seçilmiştir.

Yitirdiğimiz Öğretmen Dünyası Danışma Kurulu Üyeleri

 1. Hüseyin Hüsnü Tekışık  (8 Eylül 2014, Ankara)
 2. Talip Apaydın  (27 Eylül 2014, Ankara)
 3. Prof. Dr. M. Feyzi Öz (15.09.2015, Ankara)
 4. Prof. Dr. Şerafettin Turan- 15.10.2015 (Ankara)

ÖRGÜTSEL DURUM

 Üye Durumu

Merkezin üye sayısı    : 244

Şubelerin üye sayısı

İzmir               : 100

Kocaeli            :   48

Isparta            :   37

Samandağ       :   30

Toplam           : 459

Önceki Genel Kuruldan Bu Yana Derneğimize Üye Olanlar: 32
Ayrılan Üyeler (İstifa, Ödenti…): 13

Onursal Üyelerimiz: 1
(Talat Bellioğlu)

Yitirdiğimiz Üye Sayısı: 11

Üye Artış Sayısı:
8

Aramızdan ayrılan üyelerimizden 7’sinin cenaze törenlerine Dernek yöneticisi/yöneticileri katılmış, bazılarına taziye ziyaretlerinde bulunulmuş, bazılarının yakınlarına telefonla başsağlığı dilenmiş, tümüyle ilgili olarak de Öğretmen Dünyası’nda haber, başsağlığı ilanı ya da anma yazılarıyla yer verilmiştir.

                                         ETKİNLİKLERİMİZ

Cumartesi Konferansları

        Cumartesi Konferansları adı altında gelenekselleşen etkinliğimiz 70 konferansla bu dönem de sürdürülmüştür.

        Konferanslarımız, üye ve çevremizdeki duyarlı bireylerin cep telefonlarına ileti yollanarak, e-posta ve sosyal medya üzerinden duyurulmaktadır.

        Derneğimizin salonunda yapılan konferanslara ortalama 35 kişi katılmıştır (35 x 70 = 2485)

Konferansların konulara göre dağılımı

Eğitim: 16 (% 24)

Kültür-sanat: 7 (% 10)

İç politika: 6 (% 9)

Dış politika: 6 (% 9)

Edebiyat: 4 (% 6)

Ekonomi: 4 (% 6)

Çevre/doğa: 4 (% 6)

Psikoloji: 3 (% 4,5)

Tarih: 3 (% 4,5)

Kadın: 2 (% 3)

Hukuk: 2 (% 3)

Ülke: 2 (% 3)

Diğer (Bilim, kent, spor…): % 12

Konuşmacıların cinsiyete göre dağılımı

Kadın: 15 (% 17)

Erkek: 72 (% 83)

* Bilgisayar Kursu: 17-18-19-20 Haziran 2014 tarihlerinde derneğimiz salonunda üyemiz Bilgisayar Mühendisi Hülya Küçükaras tarafından Bilgisayar Kullanım Kursu verildi. Kursa 6 kişi katıldı.

* Okuryazarlık Çalıştayı: Ulusal Eğitim Derneği (UED) ile Bilim ve Ütopya Kooperatifi (BİLKOOP), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi, Dil Derneği, Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği(TODAG), Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD), Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Ankara Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Okuryazarlık ‘Okuryazarlık’ mıdır?” başlıklı çalıştay 17 Ekim 2014 tarihinde yapıldı. Türkiye Barolar Birliği’nde yapılan çalıştayda düzenleme kurulunda UED’den Birsen Sürmeli ile Şule Uncu, ÇYDD’den Ayfer Yüksel ile Rabia Şahin, TODAG’dan Yıldırım Kılınçarslan düzenleme kurulunda görev aldılar.

Çalıştayın “Önderler Oturumu”nda, Funda Demirel  “Mustafa Necati”yi, Mert Aşkaroğlu “Reşit Galip”i anlattı.  Çağrılı konuşmacılar Prof. Dr. Sedat Sever ile yazar Çiğdem Ülker bilinçli okumanın önemine dikkat çektiler.

UED Genel Başkanı Nazım Mutlu’nun yönettiği “İktidardayız: Eğitim Politikamız…” başlıklı oturumda Prof. Dr. Tülin Oygür okulöncesi eğitim politikaları; Figen Çakmakoğlu okullarda yapılacak olan sanat eğitimi; Gülsün Kaya laik eğitimle ilgili politikaları; Nazlı G. Özdil okuma kültürü, kent okuryazarlığı; Mustafa Pala eğitimde erişimde eşitliğin nasıl sağlanacağı; Saim Açıkgöz öğretmen yetiştirme ve hizmetiçi eğitim; Sinan Kayalıgil ise mesleki ve teknik eğitimle ilgili önerilerini sundu.

“Devrimciler” başlıklı ikinci oturumun başlangıcında Özlem Kanat Soysal Hasan Âli Yücel’i, Osman Can Tekin ise İsmail Hakkı Tonguç’u anlama sunumlarını yaptılar. ÇYDD Ankara Şube Başkanı Ayfer Yüksel’in yönettiği “Demokratik Kitle Örgütlerinin Görevleri, Eylemleri” başlıklı oturumun konuşmacıları Prof. Dr. Semih Koray, Azmi Kişnişçi, Hülya Küçükaras, Gökçen İpek, Suay Karaman, Aydın Karataş, Dr. Alper Akçam, Dr. Gülin Onat Bayır oldu. Çalıştay; Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın kapanış konuşmasıyla bitti. Çalıştayda bir sonuç bildirisi oy birliğiyle kabul edildi.

Dağlarca’yı (Doğumunun 100. Yılı) Anma: Yedi yıl önce yitirdiğimiz şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, doğumunun 100. yılında 15 Ekim 2014 Çarşamba günü Ankara Üniversitesi ATAUM Salonu’nda anıldı. Anma etkinliğini Ulusal Eğitim Derneği, Müzik Eğitimcileri Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi ve Yeni Umut Yayınevi ortaklaşa düzenledi. Etkinlik UED Genel Başkanı Nazım Mutlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Dağlarca’nın yaşamı ve sanatı Münevver ve Cihat Oğan’ın hazırladığı sunumla anlatıldı. Açıkoturumda Münevver Oğan ile Zekeriya Kaya; Dağlarca’nın şiirlerini değerlendirdiler. Tiyatro sanatçıları Serap Karadağ ile Ebru Ergin, Dağlarca’dan şiirler okudular. Ceren Erenler, Dağlarca’nın şiirlerinden bestelenen şarkı ve marşlarını piyanist Günay Tuzkaya eşliğinde seslendirdi.

Tevfik Fikret’i (Ölümünün 100. Yılı) Anma: Ünlü şairimiz Tevfik Fikret, ölümünün

100. yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile derneğimiz aylık yayın organı Öğretmen Dünyası dergisinin düzenlediği ortak bir etkinlikle anıldı. Fakültenin Hasan Âli Yücel Konferans Salonunda 30 Nisan 2015 Perşembe günü yapılan anma programı Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan ile Öğretmen Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Nazım Mutlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra yapılan açıkoturumda Prof. Dr. Cahit Kavcar, Prof. Dr. S. Dilek Yalçın ile Aşiyan Müzesi (Fikret’in yaşadığı ev) görevlilerinden Ata Yersu ve Osman Ocak konuştu. Etkinlik, yapılan ağırlamayla sona erdi.

Kahvaltılarımız

1- 18 Nisan 2014, Üvercinka

2- 25 Ekim 2014- Park Bulvar

Yemeklerimiz

1- 22 Kasım 2014, Enerji Oteli

2- 18 Nisan 2015, Ankara Park Bulvar

3- 20 Kasım 2015, Çınar Rest.

Gezilerimiz

1-      Nallıhan Gezisi: 22 Mart 2014

2-      Sinop Gezisi: 7-8 Haziran 2014

3-      Balkan Ülkeleri Turu: 4-12 Temmuz 2014 (İzmir Şubemiz düzenledi)

4-      Çorum-Alacahöyük Gezisi: 26 Nisan 2015

5-      Balkan Ülkeleri Turu: 3-11 Temmuz 2015 (İzmir Şubemiz düzenledi)

6-      Polatlı Gezisi: 18 Ekim 2015

Eğitim Onur Ödülleri

2014: 22 Kasım 2014 tarihinde Türk Hukuk Kurumu Konferans Salonu’nda yapılan bir etkinlik ve kokteylle Abdullah Özkucur’a Eğitim Onur Ödülü verildi. 30 kişilik Seçici Kurulun belirlediği adaylar arasından Köy Enstitülü Eğimci-Yazar Abdullah Özkucur’u Onur Ödülü’ne layık gördü. Tören, Genel Başkan Nazım Mutlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Tören, Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Zeliha Kanalıcı, Erdal Atıcı ve Birsen Sürmeli’nin konuşmacı olduğu “Çeşitli Yönleriyle Abdullah Özkucur” açıkoturumuyla devam etti. Öğretmen Abbas Turan’ın şiirleri, Bora Turan’ın da bağlaması eşliğinde okuduğu deyişlerden sonra tören ağırlamayla bitti.

2015: 2015 Eğitim Onur Ödülü, 27 Seçici Kurul üyesinden 24’ünün katılımı ve oylarıyla Prof. Dr. Cahit Kavcar’a verildi. Emekli Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, yazar Cahit Kavcar için 20 Kasım 2015 tarihinde AÜ EBF Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda düzenlenen törende Prof. Dr. Meral Uysal, Doç. Dr. Canan Arslan ve Arş. Gör. Sedat Karagül, çeşitli yönleriyle Kavcar’ı anlattılar. Törende Kavcar

Derneğimizin Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Ulusal Eğitim Derneği’nin kuruluşunun 11. yılı, Köy Enstitülerinin 74. yılı 19 Nisan 2014 Cumartesi günü Ankara’da bir dizi etkinlikle kutlandı. Kutlama günü sabahı Üvercinka Cemal Süreya Kulübü’nde 80 kişiyle kahvaltı yapıldı. Aynı gün saat 14’te Özel Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilen açıkoturumda, Prof. Dr. F. Dilek Gözütok ile Doç. Dr. Şebnem Soysal, “Eğitimin Bozulan Programları ve Ruh Sağlığı” konusunu işlediler. Açıkoturumu Özden Yılmaz Bilgin yönetti. Etkinlik, ağırlama ile sona erdi.

Köy Enstitülerinin 75., Derneğimizin 12. kuruluş yılı 18 Nisan 2015 Cumartesi günü kutlandı. Saat 14.00-16.00 arasında kendi toplantı salonumuzda “Köy Enstitülerinde ve Günümüzde Öğretmen Yetiştirme” konulu açıkoturum yapıldı. Açıkoturuma konuşmacı olarak Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından, emekli öğretmen-yazar Abdullah Özkucur ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Koç katıldı. Açıkoturumdan sonra Abdullah Özkucur, ikinci baskısı Öğretmen Dünyası Yayınları’ndan çıkan Öğretmen Olacağım adlı anı kitabını katılımcılara imzaladı. Etkinlik sonunda ağırlama ikramında bulunuldu. Aynı günün akşamı Ankara Park Bulvar’da akşam yemeği yenildi.

Öğretmen Dünyası Yaş Günü Kutlamaları

Derneğimizin aylık yayın organı olan Öğretmen Dünyası’nın 35. ve 36. yılına girişi çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aynı zamanda 21. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın etkinlikleri arasında yer alan derginin 35. yıla giriş kutlaması 25 Ocak 2014 Cumartesi günü Dernek salonunda gerçekleştirildi. “Eğilmeden Bükülmeden 35. Yılında Öğretmen Dünyası” adını taşıyan etkinlikte Zeki Sarıhan, Refik Saydam, Özden Yılmaz Bilgin, Nazım Mutlu, Aydın Karataş konuştu. Abbas Turan ve Bora Turan’ın şiir ve türkü dinletisiyle etkinlik sona erdi.   

Öğretmen Dünyası Dergisi’nin 36. yılına girişi 17 Ocak 2015’te Ankara Ormancılar Derneğinde yapılan etkinlikle kutlandı. Etkinliğin açılış konuşmasını Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı ve Öğretmen Dünyası’nın Genel Yayı Yönetmeni Nazım Mutlu yaptı. Daha sonra Öğretmen Dünyası Yazı İşleri Müdürü Mustafa Pala’nın hazırladığı “Sesimizi Duyan Var mı? 35 Yıldır Ne Diyoruz?” konulu saydam gösterisi izlendi. Dergimizin eski Yazı İşleri Müdürü Özden Yılmaz Bilgin’in yönettiği foruma geçildi. Forumda öğretmenler Buket Çetin ile İlkay Şentürk, öğrenci velileri Süreyya Özer ile Gonca Kayabekman, öğrenciler Gizem Güngör ile Tolga Dişçi okullarda yaşanan sorunları dile getirdiler. Forumun ardından derginin “Yılın Temsilcisi Ödülü” verildi. Sağlık sorunları nedeniyle Ankara’ya gelemeyen Edirne Temsilcisi Hasan Ateş’in bu ödülü kardeşi Türkan Ateş’e verildi.  Müzisyen Ali Dinçal’ın kemanı ve Özden Yılmaz Bilgin ile kızı Dara Bilgin’in şarkı ve şiirleriyle süren kutlama, dergi bürosunda sunulan ağırlamayla sona erdi.

Öğretmen Dünyası Danışma Kurulu Toplantısı

Öğretmen Dünyası Danışma Kurulu üyeleri, dergi yayın kurulunun çağrısıyla 5 Şubat 2015 Perşembe akşamı dergi merkezinde toplandı. Genel eğitim sorunları, derginin yayın politikaları, hazırlanacak özel dosyalar ve tasarlanan etkinlikler gibi birçok konuda görüş alış-verişinde bulunuldu. Toplantıya 19 Danışma Kurulu üyesinden 10’u katıldı.

Katıldığımız Kitap Fuarları

1. Ankara Eylül Fuarcılık Kitap Fuarı (3- 9 Ocak 2014–ATO)

Görev Alan: Aynur Yılmaz

İmza Gününe Katılanlar: Zeki Sarıhan, Ayhan Sarıhan, Mustafa Gazalcı, Nazım Mutlu, Mesut İzgili.

2. Adana TÜYAP Kitap Fuarı (14-19 Ocak 2014)

Görev Alanlar: Nazım Mutlu, Ecdet Güvel, Yılmaz Çetin

İmza Gününe Katılan: Zeki Sarıhan

3. Ankara Rize Günleri (02-06 Nisan 2014- AKM)

İzmir TÜYAP Kitap Fuarı (19-27 Nisan 2014)

Görev Alan: Osman Gazi Oktay

İmza Gününe Katılanlar: Zeki Sarıhan, Bahattin Uyar

4. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı (8-16 Kasım 2014)

Görev Alanlar: Nazım Mutlu, Birsen Sürmeli, Nuri Gökçek, Zeki Sarıhan

İmza Gününe Katılan: Zeki Sarıhan

5. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı (18-26 Nisan 2015)

Görev Alanlar: UED İzmir Şube Yönetimi

İmza Gününe Katılan: Zeki Sarıhan

6. Samsun TÜYAP Kitap Fuarı (18-24 Mayıs 2015)

Görev Alan: Osman Gazi Oktay

İmza Gününe Katılan: Zeki Sarıhan

7. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı (7-15 Kasım 2015)

Görev alanlar: Nazım Mutlu-Zeki Sarıhan-Özgür Sarıhan-Fatma Sarıhan

İmza: Zeki Sarıhan

Yayımladığımız Kitaplar

İki yıllık çalışma döneminde 11 kitap yayımladık. Yayımlanan kitapların hepsinin basım giderleri kitap yazarları tarafından karşılandı. İki yılda yayımlanan kitaplar şunlardır:

 1. Cangama (Anı), Ayhan Sızan
 2. Yazının Yalnızlığı (Edebiyat), Adil Bozkurt
 3. Çayır Çimen Körebe (Çocuk), Adil Bozkurt
 4. Alya Düşler Ülkesinde (Çocuk), Gülseren Delibaş
 5. Alya’nın Kardanadamı (Çocuk), Gülseren Delibaş
 6. Öğretmen Olacağım (Anı), Abdullah Özkucur
 7. Emekçi Şarkıları (Şiir), Recep Bulut
 8. Söylenceler Denizi (Şiir), Hasan Akarsu
 9. Güzel Büyümek (Şiir), Hasan Akarsu
 10. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi (Araşt.), Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu
 11. Mamak Mektupları (Mektup), Zeki Sarıhan
Ziyaretlerimiz

Kuruluşlar: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Merkezi, Eğitim İş Genel Merkezi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Yenimahalle Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Eğitim İş Ankara 1. ve 2. No’lu Şube, ÇYDD Ankara Şubesi.

Kişiler: Abdullah Özkucur, Halise Apaydın, Osman Bolulu, İhsan Öğüş, Recep Bulut, Mahizer Sofuoğlu, Güler Özsancak, Zehra Binbaşıoğlu, Beğenal Öz, diğer taziye, hastalık ve kutlama ziyaretleri…

İnternet sayfamız

Ulusal Eğitim Derneği’nin internet sitesi Ankara’dan üyemiz Yıldırım Kılınçaslan tarafından yenilendi. Öğretmen Dünyası dergisinin yenilenmesi çalışmalarını Kocaeli’nden Ercan Tekin yapmaktadır. İnternet kullanıcıları, www.ulusalegitimder.org.tr adresiyle dernek, www.ogretmendunyasi.org.tr adresiyle de dergi sitesine ulaşabilmektedirler.

Basın Açıklamaları

Çoğu Dernek, azı Dernek-Dergi adına olmak üzere iki yıl içinde 8’i iktidar ve MEB uygulamalarına tepki, 8’si özel gün ve haftalar, 4’ü ulusal bayramlar, , 4’ü öğretim yılı açılış ve kapanışları, 4’ü ölümler, 2’si iş Soma faciası, 4’ü diğer demokratik kitle örgütleriyle birlikte olmak üzere toplam 34 bildiri kaleme alınmış, eposta ve sosyal medya aracılığıyla kişi ve kuruluşlara iletilmiş, bunlardan çok az bir bölümü basında haberlere ya da köşe yazarlarına konu olmuştur.


Basına Demeçler

Çoğunluğu Genel Başkanın demeçleri ve Dernek-Dergi adına yapılan açıklamalardan olmak üzere 10 kez (Aydınlık, Cumhuriyet, Hürriyet, yerel basın) basında yer alınmıştır.

Televizyon Programları

Eğitimin çeşitli sorunlarıyla özel gün ve haftalar kapsamında Genel Başkan Nazım Mutlu, 8 kez Kanal B’deki programlara katılmıştır.

10 Şubat 2014- Kanal B

3 Mart 2014- Kanal B

28 Nisan 2014- Kanal B

16 Eylül 2014- Kanal B

30 Ekim 2014- Kanal B

24 Kasım 2014-Kanal B

22 Aralık 2014- Kanal B

17 Nisan 2015- Kanal B

Genel Başkanın Konuşmacı-Yönetici Olarak Katıldığı Çeşitli Etkinlikler


- 26 Ekim 2014 Pazar günü Ankara Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneğince düzenlenen “Cumhuriyetten Günümüze Eğitimimizin Durumu” konulu açıkoturum.

-Atatürkçü Düşünce Derneği’nce 23 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen “Başöğretmen Atatürk ve Ulusal Eğitim” konulu açıkoturum.

-6 Aralık 2014’te Bartın’da düzenlenen “Şehir İkliminden Şiir İklimine” konulu şiir dinletisi.

-24 Kasım 2015 günü Ank. Ünv. Sağlık Bil. Fak. “Köy Enstitülerimiz” konulu açıkoturum yöneticiliği.

Tiyatro/Opera/Bale

Derneğimiz Genel Yazman Yardımcısı Nilgün Ozan aracılığıyla son iki yıl içinde bazı dernek üyeleriyle ve yakınlarının katılımıyla 23 kez tiyatroya, 9 kez opera/baleye, 1 kez konsere, 1 kez şiir dinletisine gidilmiştir. Bu etkinlikler halen sürmektedir.

2013–2015 dönemi mali raporu Sayman Birsen Sürmeli tarafından okundu.

6. DÖNEM (30.11.2013-18.11.20159) GELİR-GİDER TABLOSU


GELİRLER                                                                                                                     

AİDAT                               28.035.22                                                                                                                    

BAĞIŞ                               25.847.00

              Toplam                53.882.22

GİDERLER                                                                                                                                                          

İKTİSADİ İŞLETME               18.353.00

KİRA                                   10.109.00

SU                                           489.01

YAKIT                                    2.991.57

POSTA                                      318.60

TEL-MESAJ                             3.715.56

ELEKTRİK                               1.518.30

VERGİ                                    2.932.31

APT. AİDAT I                           2.384.00

ÇİÇEK                                     1.094.50

İNTERNET                                   209.44

MATBAA                                       53.10

BURS                                          850.00

DİĞER                                      2.571.23

                            Toplam       47.589.62   GELİR TOPLAMI:           53.882.22

GİDERLER TOPLAMI:   47.589.62

FARK:                                 6.292.60

                    BANKA:                               6.006.53

KASA:                                    286.07

TOPLAM:            53.882.22Divan Başkanı Çalışma Raporu ile ilgili konuşmak isteyenlere söz verdi. Sırasıyla İsparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, İzmir Şube Başkanı Osman Gazi Oktay, Hacı Angı, Prof. Dr. M. Tahir Hatipoğlu, Zeki Sarıhan ve Necati Feyzioğlu birer konuşma yaptı.

Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, 1940’lı yıllardan itibaren ABD’nin emperyalist faaliyetlerinin özellikle eğitimde yarattığı tahribatlara değindi. Sınavların büyük bir rant kapısı olduğunu ve bu sınavlar aracılığıyla AKP’nin kendi kadrolarını yarattığını söyledi. Çalışma raporunun, AKP iktidarının eğitimde yaptıklarıyla ilgili kısmını yetersiz bulduğunu belirten Mahmut Özyürek, konuşmasının sonunda Isparta Şubesinin çalışmalarını anlattı.

İzmir Şube Başkanı Osman Gazi Oktay, eğitim sendikaları ve diğer kitle örgütlerinin Genel Kurula ilgisizliğini eleştirdi. Bu koşullarda Ulusal Eğitim Derneği’ne görev düştüğünü, antidemoktatik uygulamalara sendikaların da harekete geçirilerek anında tepki verilmesi gerektiğini söyledi.

Hacı Angı, derneğin çalışmalarını yakından izlediğini ve bir kuyumcu titizliği ile Öğretmen Dünyası dergisinin 36 yıldır yayımlanmasının büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Prof. Dr. M. Tahir Hatipoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı yönetimi kutladığı konuşmasında, mücadelenin merkezinde gençler olmadığı sürece dernek çalışmalarını bir üst seviyeye çıkarmanın, geliştirmenin ve topluma katkı sağlamanın mümkün olamayacağını vurguladı. Üyelerle iletişimin daha güçlü olması ve etkinliklerden haberdar edilmeleri gerekliliğini dile getirdi.

 
Zeki Sarıhan

Zeki Sarıhan, yönetimin derneği ayakta tutmak için özveriyle çalıştığını belirterek teşekkür etti. Ulusal eğitim davasını savunma kapsamında şube ve temsilcilik sayısının artması konusunda çaba harcandığını ancak başarılı olunamadığını belirtti. Eğitim sendikalarının daha çok özlük haklarıyla ilgilendiğini vurguladı. Toplumun yapısının değiştiğine ve mücadele ruhunun azaldığına dikkat çeken Zeki Sarıhan UED’nin onurlu bir mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Necati Feyzioğlu, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu siyasi ortam ve küresel saldırılardan bahsederek, çalışma raporunda bu duruma yer verilmemesinin eksiklik olduğunu belirtti.

Divan Başkanı Ayhan Sarıhan da mali raporda yer alan telefon ve mesaj giderlerini yüksek bulduğunu belirterek kampanyaların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Dernek Başkanı Nazım Mutlu eleştiri ve katkılara yanıt verdi ve teşekkür etti.

7. Gündemin 7. maddesine göre Denetleme Kurulu Başkanı Saim Açıkgöz, Kurulun aşağıdaki raporunu okudu.

  

Saim Açıkgöz

07 ARALIK 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile yaklaşık iki yıllık döneme ilişkin denetleme raporudur.

GENEL KURUL İŞLEMLERİ

07 ARALIK 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ilişkin GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ, süresi içinde İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ’ne verilmiştir.
Bu toplantıda yapılan tüzük değişikliği, İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ’ne bildirilmiş ve bu birimin onayı alınmıştır. 
Söz konusu toplantının tutanağı, toplantıda sunulan ÇALIŞMA RAPORU ve yeni YÖNETİM KURULU listesi gönderilerek üyeler bilgilendirilmiştir.
Şu anda yapılmakta olan genel kurul toplantısına ilişkin yapılan işlemler, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ hükümlerine uygundur.

 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

 Yeni YÖNETİM KURULU, tüzüğün genel kurul toplantısını izleyen ilk hafta içinde yapılmasını öngören 16.maddesi uyarınca kendi içinde -dört gün sonra- iş bölümü yapmıştır. Bir üyenin Kasım-2014 tarihinde kendi isteğiyle ayrılması üzerine yerine yedek listesinin başındaki üye çağrılmıştır. Dernek merkezi, PAZAR dışında haftanın 6 gününde açık tutulmaktadır. 
YÖNETİM KURULU, iki yıllık süre içinde bir bölümü ÖĞRETMEN DÜNYASI dergisi YAYIN KURULU’yla birlikte olmak üzere 40 kez toplanmıştır.  
Eğitime emeği geçmiş kişilere ve eğitim kuruluşlarına yapılan ziyaretler, DERNEK BAŞKANI Nazım MUTLU’nun televizyonda ve demokratik kuruluşlarca düzenlenen programlarda yaptığı konuşmalar YÖNETİM KURULU’nun çalışmaları arasındadır. Güncel sorunlara ilişkin yayımlanan bildiriler, verilen demeçler de aynı kapsamda etkinliklerdir. 

Üyelerin ödenti durumları izlenmekte, borcu olanlara yükümlülükleri anımsatılmaktadır. 

Demokratik kuruluşlarla işbirliği işbirliği yapılmaktadır.

Kültürel ve sosyal etkinlikler afiş, telefon ve elektronik posta yoluyla duyurulmaktadır.

DERNEKLER BEYANNAMESİ hazırlanıp süresi içinde İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ’ne verilmiştir.   

YÖNETİM KURULU’nca gündemde sırası geldiğinde kurulunuza sunulacak olan ‘gelecek dönem bütçe taslağı’ hazırlanmıştır.   

Derneğin yenilenen internet sitesi güncellenmektedir. Demirbaş eşya kayıt altına alınmıştır.

ÜYE İŞLEMLERİ

İki yıllık sürede derneğe üye olma ve üyelikten ayrılma işlemleri doğru ve süresi içinde yapılmıştır. 

Üye sayısında büyük düşme olmamıştır. Ancak özlenen sayıda yükselme de olmamıştır.

Bununla birlikte değişik nedenlerle ayrılanların iki katını aşan sayıda yeni üye olmuştur.

Bu süre içinde aramızdan ölüm nedeniyle ayrılan her biri ayrı değerli üyelerimizi saygı / sevgiyle ve doğal olarak hüzünle anıyor ve anımsıyoruz. Önceki yıllarda EĞİTİM ONUR ÖDÜLÜ alan Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK, Talip APAYDIN ve Prof. Dr. Şerafettin TURAN’ı da yitirdiğimiz üyelerdir.

İŞLETME HESABI İŞLEMLERİ


İki yıllık sürede 4 –17(000845 numaralı dahil) nolu ALINDI BELGESİ ciltleri kullanılmıştır. Bağış ve ödentiler, yetki belgesi verilenler tarafından ALINDI BELGESİ kesilerek alınmaktadır.  

Yıl sonlarında İŞLETME HESABI TABLOSU düzenlenmiştir.

Gelirler ile 1(13.90 TL.)-263 (55.90 TL.) arasında yer alan belgelere dayalı giderler İŞLETME HESABI DEFTERİ’ne doğru işlenmiştir. 18 KASIM 2015 tarihiyle,

GELİR toplamı 53.882.22 TL.’dir. GİDER toplamı 47.589.62 TL.’dir.

Aradaki farkın 6.006.53 TL.’si bankada, 286.07 TL.’si kasadadır.

GELİR ve GİDER kalemlerinde olağan dışı bir durum görülmemiştir. 

ÖĞRETMEN DÜNYASI
Dernek tüzel kişiliği adına çıkarılmakta olan ÖĞRETMEN DÜNYASI dergisinin sahibinin, yazı işleri müdürünün adlarının 5187 sayılı BASIN KANUNU gereğince SÜRELİ YAYIN BEYANNAMESİ denilen forum doldurularak BASIN SAVCILIĞI’na bildirilmiştir. Bu konuda BASIN KANUNU hükümlerinin uygulanmasında bir eksiklik ve yanlışlık yapılmamıştır.

Bu yasaya göre YAYIN KURULU oluşturulması zorunlu değildir. Buna, tüzel kişilik yetkilidir. Bu yetki çerçevesinde oluşturulan yedi kişilik YAYIN KURULU’ndan ayrılanların yerine yeni üyeler alınmıştır. 

ÖĞRETMEN DÜNYASI dergisinin yayın politikası, 05 ŞUBAT 2015 günü toplanan DANIŞMA KURULU’nca da uygun ve olumlu bilinmiştir.
Dergi ortalama satışı 800 dolayındadır. Temsilcilere gönderilen dergilerin bedeli tam olarak geriye dönmemektedir. Gerek toplam tirajın düşüklüğü ve gerekse dağıtım sonrası bedelin tam geriye dönmemesi derginin yaşamını sürdürmesini güçleştirmektedir.    

Eğitim alanında yayımlanan dergi sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Ülkemizde 919 bin öğretmen çalışmaktadır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bir eğitim dergisini dahi izlemediğini varsaymak yanlış olmayacaktır. Bu nedenle ÖĞRETMEN DÜNYASI’nın yeterli okur bulmamasının sorumlusu olarak YÖNETİM KURULU görülmemektedir. Öğretmen, bürokraside ‘liyakat’ değil, ‘itaat’ geçerli olduğundan niteliklerini yükseltmeyi gerekli görmemektedir. .

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

Derneğin 5 şubesinden Burdur Şubesinin kapanmasıyla bugün 4 şubesi vardır. İzmir dışındaki şubelerin etkinlikleri görülmediği gibi merkez ile şubeler arasında sıkı iletişim ağı bulunmamaktadır. İletişim, büyük ölçüde kişisel ziyaretler düzeyinde gerçekleşmektedir. 

İllerden yeni şube açma istemi bulunmamaktadır.

ÖĞRETMEN DÜNYASI dergisi ülke bağlamında ilişkilerini temsilcileriyle sağlamaktadır. Tem-silcilerin beklenti düzeyinde etkinlik gösterdikleri söylenemez. Ama Tekirdağ temsilcisi Hasan AKARSU ve Edirne temsilcisi Hasan ATEŞ’in dikkati çekecek boyutta çalıştıklarını belirtmek gerekmektedir.
2013’te 63 olan temsilci sayısının 10 eksilerek 2015’te 53’e inmesi olumsuz bir göstergedir.  

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

* 14 ARALIK 2013’te ‘İKİNCİ YILINDA ULUDERE OLAYI’,

* 21 ARALIK 2013’te ‘TANRILAR VE DİLENCİLER DİYARI NEPAL VE HİNDİSTAN’,

* 04 OCAK 2014’te ‘AİHM’DEN SOYKIRIM KARARI: SÜREÇ VE SONUÇLARI’,

* 11 OCAK 2014’te ‘ÇOCUK EDEBİYATINDA YENİDEN DOĞUŞ’,

* 18 OCAK 2014’te ‘PAULO FREIRE’DEN AZİZ NESİN’E EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ’;

* 25 OCAK 2014’te ‘EĞİLMEDEN BÜKÜLMEDEN 35.YILINDA ÖĞRETMEN DÜNYASI’,

* 01 ŞUBAT 2014’te ‘CUMHURİYET’İN 100.YILINA 9 KALA YÜKSEKÖĞRETİMDE DİL ÇIKMAZI’

* 08 ŞUBAT 2014’te ‘SIĞINMA EVLERİ VE SONRASI’,

* 15 ŞUBAT 2014’te ‘BİLİM TOPLUMUNDA EĞİTİM’,

* 22 ŞUBAT 2014’te ‘İKTİDAR VE YOLSUZLUKLAR’,

* 01 MART 2014’te ’90.YILINDA ÜÇ DEVRİM YASASI VE BUGÜNKÜ DURUMUMZ’,

* 08 MART 2014’te ‘TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BUGÜNKÜ DURUMU VE OLASI GELİŞMELER’

* 15 MART 2014’te ‘HUKUK GÜVENCE Mİ, SİLAH MI?’,

* 05 NİSAN 2014’te ‘DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE FEN ÖĞRETİMİ’,

* 12 NİSAN 2014’te ‘ÇEVRE SORUNLARI VE SİYASET’,

* 18 NİSAN 2014’te ‘KÖY ENSİTÜLERİNDE VE GÜNÜMÜZDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME’,

* 19 NİSAN 2014’te ‘EĞİTİMİN BOZULAN PROGRAMLARI VE RUH SAĞLIĞI’,

* 26 NİSAN 2014’te ’90 YILLIK HİZMETİÇİ EĞİTİM TARİHÇEMİZ’,

* 03 MAYIS 2014’te ‘YETİŞKİNLERDE DİKKAT DAĞINIKLIĞI’,

* 10 MAYIS 2014’te ‘YEREL VE BÖLGESEL DEMOKRASİ’/‘YAZININ YALNIZLIĞI’NDA ADİL BOZKURT’,

* 24 MAYIS 2014’te ‘EĞİTİMİN EKONOMİ YÖNÜ’, 

* 31 MAYIS 2014’te ‘ERKEN DÖNEM CUMHURİYET’İN EĞİTİM VE KÜLTÜR POLİKASI’,

* 14 HAZİRAN 2014’te ‘ŞİİR İYİ GELİR’,

* 17-20 HAZİRAN 2014’te BİLGİSAYAR KURSU,

* 21 HAZİRAN 2014’te ‘İLHAN SELÇUK VE AYDINLANMA’,

* 28 HAZİRAN 2014’te ‘AKP’NİN DIŞ POLİTİKASI VE TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN TEHLİKELER’,

* 27 EYLÜL 2014’te ’21.YÜZYILDA YENİ PARADİGMALAR; EĞİTİM İŞ YAŞAMINA GEÇİŞ’,

* 11 EKİM 2014’te ‘CUMHURİYET EĞİTİMİNDE BARIŞ KÜLTÜRÜ’

* 15 EKİM 2014’te ‘DAĞLARCA’YI 100.YIL ANMASİ,

* 17 EKİM 2014’te ‘OKURYAZARLIK, OKURYAZARLIK MIDIR?’  

* 18 EKİM 2014’te ‘DEĞİŞİK YÖNLERİYLE ANADİLDE EĞİTİM’,

* 25 EKİM 2014’te ‘ORTADOĞU’DA DURUM VE TÜRKİYE’,

* 01 KASIM 2014’te ‘YARATICI DRAMA VE EĞİTİMDEKİ YERİ’,

* 08 KASIM 2014’te ‘GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OKULÖNCESİ EĞİTİM’,

* 15 KASIM 2014’te ‘BATI ASYA BİRLİĞİ:5 ÜLKE 5 DENİZ’,

* 29 KASIM 2014’te ‘TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ’,

* 06 ARALIK 2014’te ‘ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI’,

* 13 ARALIK 2014’te ‘ÖLÜMÜNÜN 20.YILINDA OGUZ TANSEL’,

* 20 ARALIK 2014’te ‘EĞİTİM FELSEFEMİZDE AYDINLANMA’,

* 27 ARALIK 2014’te ‘CUMHURİYETİN KÜLTÜR-SANAT POLİTİKASI’,

* 03 OCAK 2015’te ‘CUMHURİYET’İN KALKINMA MUCİZESİ’,

* 10 OCAK 2015’te ’19.MİLLİ EĞİTİM ŞURASI VE ÖĞRENMENİN NİTELİĞİ’,  

* 17 OCAK 2015’te ‘SESİMİZİ DUYAN VAR MI? 35 YILDIR NE DİYORUZ?’,

* 24 OCAK 2015’te ‘TÜRKİYE’DE AYDIN CİNAYETLERİ’,

* 31 OCAK 2015’te ‘100.YILINDA ERMENİ TEZLERİ’,

* 08 ŞUBAT 2015’te ‘2015 TÜRKİYE’SİNDE KÜLTÜR VE SANATI YENİDEN DÜŞÜNMEK’,

* 14 ŞUBAT 2015’te ‘UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI-HAYAT AĞACI’,

* 21 ŞUBAT 2015’te ‘EĞİTİM ORDUMUZUN SIRA NEFERİ: NACİYE ÖNCÜL’,

* 28 ŞUBAT 2015’te ‘DEĞİŞEN ANKARA’,

* 07 MART 2015’te ‘KADINA YÖNELİK ŞİDDET: GELİNCİK PROJESİ’,

* 14 MART 2015’te ‘ÇOCUK VE GENÇLİK ŞARKILARI’,

* 21 MART 2015’te ‘BİLİME ÖZGÜRLÜK-RENNAN PEKÜNLÜ’YE ADALET’, 

* 28 MART 2015’te ‘LATİN AMERİKA EDEBİYATI VE CORTAZAR’,

* 04 NİSAN 2015’te ‘AKP SONRASI TÜRKİYE’,

* 18 NİSAN 2015’te ‘KÖY ENSTİTÜLERİ VE GÜNÜMÜZDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME’,

* 25 NİSAN 2015’te ‘HAVA KİRLİLİĞİ VE SAĞLIĞIMIZ’,

* 30 NİSAN 2015’te ‘ÖLÜMÜNÜN 100.YILINDA TEVFİK FİKRET ANMASI’,

* 02 MAYIS 2015’te ‘EKONOMİMİZ VE EMEKÇİLERİN DURUMU’,

* 09 MAYIS 2015’te ‘ASYA KAPLANLARI: ÇİN VE KORE İZLENİMLERİ’,

* 16 MAYIS 2015’te ’19 MAYIS; YENİDEN DOĞUŞ’,

* 23 MAYIS 2015’te ‘ANKARA’NIN SU SORUNU’,

* 30 MAYIS 2015’te ‘ENERJİDE BAĞIMSIZLIK OLABİLİR Mİ?’, 

* 06 HAZİRAN 2015’te ‘YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK’,

* 13 HAZİRAN 2015’te ‘ÇOCUK MÜZİK ATÖLYELERİ’,

* 20 HAZİRAN 2015’te ‘TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRME, ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER’,

* 03 EKİM 2015’te ‘YENİ ÖĞRETİM YILINA BAŞLARKEN EĞİTİMİMİZ’,

* 10 EKİM 2015’te ‘HUKUKSAL BOYUTLARIYLA 1 KASIM SEÇİMLERİ’,

* 24 EKİM 2015’te ‘HOPA’YI DA SEL ALDI / NEDEN VE SONUÇLARIYLA DOĞA YIKIMLARI’,

* 31 EKİM 2015’te ‘CUMHURİYETİMİZ YIKILIRKEN’,

* 07 KASIM 2015’te ‘OKULLARDA SOSYAL HİZMETLER’,

* 14 KASIM 2015’te ‘1 KASIM SEÇİMLERİ VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ’,

* 21 KASIM 2015’te ‘PİSA ARAŞTIRMALARI VE TÜRKİYE’,

* 28 KASIM 2015’te ‘OLİMPİYAT KÜRSÜSÜNDE BİR KÖY ENSTİTÜLÜ’,

konulu etkinlikler, ülkemizin güncel genel ve eğitim sorunlarını içermesi bakımından uygun ve yerinde bulunmuştur.

Yayımlanan kitaplara ÇALIŞMA RAPORU’nda yer verilmiş olacağı düşünüldüğünden burada yayınların ad ve yazarlarının belirtilmesine gerek görülmemiştir. Yayınların doğrudan yazın ve eğitimle ilgili olduğunu, bunun da derneğimizin çalışma kapsamında olduğunu belirtmekle yetiniyoruz. 

Son iki yılda ANKARA, ADANA, İZMİR, İSTANBUL, SAMSUN kitap fuarlarına katılması, dernek ve dergi ile yayınlarının tanıtılması bakımından YÖNETİM KURULU’nun olumlu çalışmaları arasında değerlendirilmiştir. Kira yüksekliği, derneğimizin fuarlara katılımını güçleştirmektedir.      


SOSYAL ETKİNLİKLER

* 19 NİSAN 2014 ve 25 EKİM 2014’te yapılan ‘KAHVALTI’,

* 22 KASIM 2014, 18 NİSAN 2015 ve 20 KASIM 2015’te yapılan ‘YEMEK’ düzenlemeleri ve

* 22 MART 2014’te NALLIHAN,

* 7-8 HAZİRAN 2014’te SİNOP,

* 04-12 TEMMUZ 2014 ve 03-11 TEMMUZ 2015’te BALKAN ÜLKELERİ,

* 26 NİSAN 2015’te ÇORUM,

* 18 EKİM 2015’te yapılan POLATLI gezileri, üyelerin birlikteliklerini pekiştirmeye yönelik etkinlikler olarak değerlendirilmiştir.    

 EĞİTİM ONUR ÖDÜLÜ

Ödüller,

* 2014’te Abdullah ÖZKUCUR’a,

* 2015’te PROF. DR. Cahit KAVCAR’a verilmiştir.
Ödüller, 22 KASIM 2014 günü yapılan ‘ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE ABDULLAH ÖZKUCUR’, 20 KASIM 2015 günü yapılan ‘YÖNETİCİ / YAZAR /EĞİTİMCİ Cahit KAVCAR’ konularında yapılan törenlerde sunulmuştur.  

Ödül verilecek kişinin YÖNETİM KURULU’nca değil, demokratik yöntemle SEÇİCİLER KURULU’nca belirlenmesi uygun ve güzel bulunmuştur. 

ONUR KURULU

ONUR KURULU’nun gündemine bir konu gelmemiştir.

İKTİSADİ İŞLETME

3568 yasanın 2.maddesine göre MALİ MÜŞAVİR,

“Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a)Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kâr/zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleyen ve benzen işlerini,

b) Muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenleyen veya bu konularda müşavirlerini,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapan, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş veren, rapor ve benzerlerini düzenleyen, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerini bir işyerine bağlı olmaksızın yapan meslek mensuplarına”  denilmektedir. MALİYE BAKANLIĞI’nca çıkarılan tebliğlerle bildirimlerin mali müşavir tarafından imzalanması ve e-şifreyle elektronik ortamda düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir. 

VERGİ USUL KANUNU’nun 227. maddesi gereğince mali müşavir imzaladığı bildirimdeki bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağı olan belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi yitimine bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden yükümlüyle birlikte sorumludur. 

İktisadi İşletmenin muhasebesi, anlaşmalı MUHASEBE BÜROSU tarafından yürütülmektedir.  Bugüne dek sözü edilen ilgili yasal kurallar bağlamında bir sorun yaşanmamış; daha açık bir deyişle ceza uygulamasıyla karşılaşılmamış olması yanlışlık yapılmadığını göstermektedir.

 SONUÇ VE DİLEK 

YÖNETİM KURULU’nun yaptığı işlemlerde DERNEKLER YASASI ve DERNEKLER YÖNETMELİĞİ’ ne ve gerçekleştirdiği etkinliklerde tüzüğümüze aykırılık görülmemiştir.

Bu nedenle başta BAŞKAN Nazım MUTLU olmak üzere YÖNETİM KURULU’nun ayrılan ve bugünkü üyeleri ile deneyimiyle derneğimize katkısını esirgemeyen eski çalışanımız ve -şimdiki- üyemiz Selime ÖZKUZUCU’ya teşekkür ediyoruz.    

GENEL KURUL’un değerli üyelerinin desteği ve katkılarını sürdürmesi umut ve beklentisi ve derneğimizin tüzel kişiliğini uzun yıllar koruması dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

DENETİM KURULU

            Saim AÇIKGÖZ                 Mehmet BUDAK           Firdevs KIRAL

                     Başkan                                 Üye                             Üye

Divan Başkanı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu çalışmaları oylamaya sunuldu. Delegelerin oy birliği ile Denetleme Kurulu aklandı.

 

 Prof. Dr. Cahit Kavcar

8. Gündemin 8. maddesi gereği Onur Kurulu Raporu Kurul Başkanı Prof. Dr. Cahit Kavcar tarafından okundu. Cahit Kavcar, İki yıllık çalışma döneminde disiplin kovuşturması gerektirecek herhangi bir iş ve işlem olmadığını belirtti.

Onur Kurulu’nun raporu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi (aklandı).

Delege Aydın Karataş organlarda görev almak isteyenlerin adlarını yazdırmaları yönünde bir öneri sundu. Delege Necati Feyzioğlu ile Delege Alim Başaran Genel Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını açıkladılar.

Genel Kurul’a 30 dakika yemek arası verildi.

9. İkinci oturum 9. maddenin görüşülmesi ile başladı. Yapılan oylama sonucu şube ve temsilcilik açma yetkisi oybirliği ile Genel Yönetim Kurulu’na verildi.

10. 
Aralık 2015-2017 dönemi tahmini bütçesi Genel Kurul’un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, öngörülen bütçede fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin GYK’ye verilmesi önerisinde bulundu. Öneri oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11. 
Gündemin 11. (Genel Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi) maddesine geçildi. Divan Başkanı Ayhan Sarıhan oylama ile ilgili açıklama yaptı. Oylama yöntemi ile ilgili 2 öneri sunuldu;
 1. Oy pusulasındaki yönetim kurulu asıl aday listesinden 7 kişiye oy verilmesi,
 2. Oy pusulasındaki yönetim kurulu üyeliklerinde asıl ve yedek üye ayrımı yapılmadan en çok oy alanların yönetimi oluşturması,

Yapılan oylama sonucu birinci öneri oy çokluğu ile (32/3) kabul edildi.


12.
Gündemin son maddesine (Dilekler) geçildi. Sırasıyla Prof. Dr. Ahmet Saltık, Refik Saydam, Cevat Arslan, Hacı Angı ve Numan Bıçaklı söz aldı.  

Ahmet Saltık,
Eğitim Onur Ödülü kurulunun yeniden yapılandırılmasını ve yönergesinin değiştirilmesini, Cumartesi Konferanslarının değişen gündeme göre ayarlanmasını, dijital ortamda kayda alınarak arşivlenmesini, kitle örgütleriyle özellikle sendikalarla organik düzeydeki iletişimin yeterli olmadığını, geliştirilmesi gerektiğini, bir burs fonu oluşturabilmek için üyelere çağrı yapılmasını, gençleri çekebilmek için ulusal günlerde yarışmalar düzenlenebileceğini, eğitimle ilgili UNİCEF, UNESCO ve Birleşmiş Milletler’e raporlar hazırlanması için bir komisyon oluşturulabileceğini, AİHM’nin reddettiği zorunlu din dersleri konusunun Avrupa Komisyonu Bakanlar Konseyi’ne taşınabileceğini, Ulusal Eğitim Derneği web sayfasının yetersiz olduğunu, Öğretmen Dünyası dergisi sayfasının ise açılmadığını düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, emekli öğretim üyeleri ile halen çalışanlara aktif üyelik çağrısı yapılabileceğini söyledi.

Refik Saydam,
Güneydoğu’da eğitim hakkı ile ilgili yaşanan sıkıntılar ile göçmen/sığınmacı çocukların eğitimi konusuna dikkat çekerek Derneğin bu konuları gündeme almasını, öğretmen yetiştirme konusunun yeniden gözden geçirilmesini ve atama bekleyen öğretmenlerden Derneğe üyeler bulunabileceğini söyledi.

Cevat Arslan,
eğitimde yaşanan temel sorunların tarihsel sürecini anlattı. Bakanlığın eğitim planlamalarının yetersizliğinden bahsetti. Derneğin bilimsel esaslara göre bu konuları işlemesini, raporlar hazırlamasını ve komisyonlar oluşturup meclise götürerek mücadeleler geliştirmesini önerdi.

Hacı Angı,
etkinliklerin kaydedilmesi ve arşivlenmesini önerdi.

Numan Bıçaklı,
eğitimle ilgili konularda uzman ve yetkin üyelerin de katkısıyla basın toplantıları düzenlenmesini önerdi.

Ayhan Sarıhan,
zorunlu tutulan derslerle ilgili sorunun hukuk yoluyla çözülmesinin zor olduğunu, bunun için halkın aydınlatılması gerektiğini belirtti. Mali konulardaki sıkıntılarla ilgili açıklama yapılması gerektiğini belirterek, durumun üyelerle paylaşılmasını istedi.

Genel Başkan Nazım Mutlu, Önerilerde bulunan üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde teknolojik iletişim araçlarının daha etkili kullanılması, konferans ve benzeri etkinliklerde güncel gelişmelere uygun programlama yapmaya daha çok özen göstereceklerini, öğretmen yetiştirme, ataması yapılmayan öğretmenler, Suriyeli çocukların eğitimi gibi önemli konularda basın açıklamaları ve Öğretmen Dünyası dergisi aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarını, bu gibi konularda daha etkin sonuçlar alabilmenin yolunun eğitim kuruluşlarıyla daha yakın ortak çalışmalar yapmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Oylama sonucu Ulusal Eğitim Derneği’nin 7. Dönem Yönetim Organları şu adlardan oluştu.


YÖNETİM KURULU/ASIL
 1. Nazım Mutlu
 2. Aydın Karataş
 3. Birsen Sürmeli
 4. Mustafa Pala
 5. Nilgün Ozan
 6. Şule Uncu
 7. Tuba Saydam

YÖNETİM KURULU/YEDEK

 1. Şenol Aydınlı
 2. Selma Kavas
 3. Songül Akgül
 4. Özden Yılmaz Bilgin
 5. Gülser Bektaş
 6. Bayram Kutlu
 7. Gülendami Turgut

DENETİM KURULU / ASIL

     1.Saim Açıkgöz

     2. Mehmet Budak

     3. Firdevs Kıral

 DENETİM KURULU / YEDEK

     1. Hasan Güleryüz

     2. Münevver Oğan

     3. O. Nuri Poyrazoğlu


ONUR KURULU / ASIL

     1. Mustafa Gazalcı

     2. Prof. Dr. Cahit Kavcar

     3. Ayhan Sarıhan

ONUR KURULU / YEDEK


     1. Muradiye Çetinyürek

     2. Hızır İnan

     3. Melahat Sönmez

Yönetim Kurulu Üyeleri: (Soldan sağa) Şule Uncu, Mustafa Pala, Nazım Mutlu, Birsen Sürmeli, Aydın Karataş, Tuba Saydam ve Nilgün Ozan

 

Divan Kurulu

 

Ayhan Sarıhan                      Songül Akgül                        Bayram KutluZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret32788
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.48763.5016
Euro4.18064.1973
Hava Durumu
Anlık
Yarın
22° 35° 20°
Takvim